icon-variabel-pris-big.png

Standard variabel pris (flytande)

Gjeldande frå 15. desember 2017: 46,90 øre/kWh inkl. 25 % mva.

Pris utan mva er 37,52 pr. kWh

Frå 9. oktober 2017: 42,90 øre/kWh inkl. 25 % mva.

Dersom du ynskjer bestilla elektrisk kraft frå Fitjar Kraftlag til standard variabel pris, fyller du ut bestillingskjemaet. Det vil seia at du då får levert den elektriske krafta til den prisen som gjeld til ei kvar tid, skiftande med prisen på marknaden. Følgjande vilkår gjeld: Standard kraftleveringsavtale og Spesielle vilkår, som står i bestillingsskjemaet. Vert fakturert på etterskot, ingen bindingstid.

icon-fastpris-big.png

Fastpris 12 måneders bindingstid

35,50 øre/kWh  inkl. 25 % mva.

Pris utan mva er 28,40 pr. kWh.

Vilkåra for kjøp av fastpris finst i Standard kraftleveringsavtale og i Spesielle vilkår, som står i bestillingsskjemaet. Vert fakturert på etterskot.